Διάλειμμα - Καφές

Τύπος Διάλειμμα (Break)
Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Saturday, 16-Apr-22 12:00:00 EEST )
Διάρκεια 00:15:00
Κωδικός 203
Αίθουσα Αίθουσα Α