Διάλειμμα - Καφές

Τύπος Διάλειμμα (Break)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, 12:00 )
Διάρκεια 00:15:00
Κωδικός 203
Αίθουσα Αίθουσα Α