Καλλιτεχνικές δράσεις

Type Καλλιτεχνικές δράσεις (Music Performances)
Start 1 year ago ( Saturday, 16 April 2022, 18:30 )
Duration 00:30:00
Chair Μυγδάνης Γιάννης
Code Κ3
room Αίθουσα Α