Γραμματεία

Type Γραμματεία (Secretary)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για ζητήματα σχετικά με το Συνέδριο ή την Ε.Ε.Μ.Ε.

Start 1 year ago ( Friday, 15 April 2022, 19:15 )
Duration 01:30:00
Code Γ2
room Αίθουσα Α