Γραμματεία

Τύπος Γραμματεία (Secretary)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για ζητήματα σχετικά με το Συνέδριο ή την Ε.Ε.Μ.Ε.

Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Sunday, 17-Apr-22 10:00:00 EEST )
Διάρκεια 01:30:00
Κωδικός Γ7
Αίθουσα Αίθουσα Α