Γραμματεία

Type Γραμματεία (Secretary)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για ζητήματα σχετικά με το Συνέδριο ή την Ε.Ε.Μ.Ε.

Start 1 year ago ( Sunday, 17 April 2022, 13:15 )
Duration 01:15:00
Code Γ8
room Αίθουσα Α