Καλλιτεχνικές δράσεις

Type Καλλιτεχνικές δράσεις (Music Performances)
Start 1 year ago ( Sunday, 17 April 2022, 13:00 )
Duration 00:15:00
Chair Κολιάδη - Τηλιακού Ανθούλα
Code Κ5
room Αίθουσα Α