Παρουσιάσεις ομάδων Εργασίας ΕΕΜΕ

Type Παρουσίαση (Presentation)

Posters, παρουσιάσεις δράσεων κ.λπ.

Start 1 year ago ( Sunday, 17 April 2022, 14:30 )
Duration 00:30:00
Code Π2
room Αίθουσα Β