Γραμματεία

Type Γραμματεία (Secretary)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για ζητήματα σχετικά με το Συνέδριο ή την Ε.Ε.Μ.Ε.

Start 1 year ago ( Friday, 15 April 2022, 16:00 )
Duration 02:00:00
Code Γ1
room Αίθουσα Α