Καλλιτεχνικές δράσεις

Type Καλλιτεχνικές δράσεις (Music Performances)
Start 1 year ago ( Saturday, 16 April 2022, 13:15 )
Duration 00:15:00
Chair Κολιάδη - Τηλιακού Ανθούλα
Code Κ2
room Αίθουσα Α