Γραμματεία

Type Γραμματεία (Secretary)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για ζητήματα σχετικά με το Συνέδριο ή την Ε.Ε.Μ.Ε.

Start 1 year ago ( Saturday, 16 April 2022, 17:00 )
Duration 01:30:00
Code Γ6
room Αίθουσα Α