Διάλειμμα - Καφές

Τύπος Διάλειμμα (Break)
Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Friday, 15-Apr-22 19:00:00 EEST )
Διάρκεια 00:15:00
Κωδικός 104
Αίθουσα Αίθουσα Α