Καλλιτεχνικές δράσεις

Τύπος Καλλιτεχνικές δράσεις (Music Performances)
Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Friday, 15-Apr-22 21:00:00 EEST )
Διάρκεια 00:30:00
Chair Ζέρβα Όλγα
Κωδικός Κ1
Αίθουσα Αίθουσα Δ