Μαρία Α. Αγγελή

Εργαστήριο

Abstract
Topics
  • Μουσικές εμπειρίες στο σχολείο, στο ωδείο και στην κοινότητα
  • Σύνδεση της μουσικής εκπαίδευσης με την καθημερινή ζωή
  • Μουσικές εμπειρίες, δια βίου μουσική μάθηση και ευζωία
  • Μουσική αγωγή, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα
Keywords
Language Ελληνική
Author(s) CV