Το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι (ατομικό και ομαδικό) ως γνωστικό, μεταγνωστικό και ανατροφοδοτικό εργαλείο στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη)

Ειρήνη Λιάππη

Προφορική Ανακοίνωση

Περίληψη

Το 2020 σηματοδότησε την έναρξη της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξαΕ) στην Εκπαίδευση, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών.

Παρότι η ΕξαΕ βρίσκεται στα σπάργανα, η μετάβαση από το πώς τηλε-διδάσκουμε ένα αντικείμενο  στο τι εντέλει διδάσκουμε έγινε τάχιστα. Μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο να μεταδοθεί στα παιδιά με τρόπο ώστε να αφομοιωθεί κατά το βέλτιστο δυνατόν. 

Το Νέο Σχολείο του 21ου αιώνα οραματίζεται-μεταξύ άλλων- ψηφιακά εγγράμματους εκπαιδευτικούς και μαθητές.  Η δημιουργία και ενσωμάτωση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διδασκαλία ενισχύει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο στη διά ζώσης, όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το στοίχημα είναι η μετάδοση γνώσεων να προκύπτει μέσα από ένα προσεκτικό σχεδιασμό που να βασίζεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και να συνάδει με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Τα ψηφιακά δημιουργημένα εκπαιδευτικά παιχνίδια φαίνεται να αναδεικνύονται σε σημαντικά μαθησιακά εργαλεία. Η άρση του άγχους και της  ανασφάλειας των μαθητών, το κέντρισμα του ενδιαφέροντός τους, η συνεργατικότητα- που διασφαλίζεται στα ομαδικά παιχνίδια- οδηγούν σε ευχάριστη ενασχόληση και εν τέλει  απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Παράλληλα , ένα ορθά χρησιμοποιημένο ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει και ισχυρό ανατροφοδοτικό εργαλείο. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη του ψηφιακού παιχνιδιού τόσο ως μέτρου ψυχολογικής στήριξης ,ανάτασης και ανάκτησης ενδιαφέροντος , όσο και ως γνωστικού, μεταγνωστικού και ανατροφοδοτικού παιδαγωγικού εργαλείου.

Λέξεις-κλειδιά: ΕξαΕ, ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, μαθητές, εκπαιδευτικοί.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Brock A., Dodds S., Olusoga Y., Jarvis P. (2016). Παιδαγωγική του παιχνιδιού στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο                        Prensky M. (2009). Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι. Αθήνα: Μεταίχμιο                                                                                                         Σιμάτος, Α. (2000). Τεχνολογία και εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης

Θεματικοί Άξονες
  • Νέοι γραμματισμοί (ψηφιακός, πολυτροπικός, ηλεκτρονική πληροφορία)
Λέξεις-κλειδιά
Γλώσσα Ελληνική
Βιογραφικό σημείωμα εισηγητή/ών

Είναι Μουσικολόγος-Εκπαιδευτικός Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Τρικάλων.                                                                               Αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. το 1996. Προσελήφθη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  το 1997 ως αναπληρώτρια και από το 1998 υπηρετεί ως μόνιμη.Έχει οργανική θέση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας.                                                                             Έχει πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στη «Μουσική Παιδαγωγική» και την «Ελληνική Μουσική από την Αρχαιότητα ως σήμερα» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.                                                                                                                                                                                                         Έχει διατελέσει μαέστρος στην Παιδική Χορωδία του Δήμου Διστόμου και στον Σύλλογο Φίλων Ψαλτικής Τέχνης και Παραδοσιακής Μουσικής «Ο Άγιος Βησσαρίων» στην Καλαμπάκα.                                                                                                                                                                        Γνωρίζει άπταιστα Γαλλικά και πολύ καλά Αγγλικά.                                                                                                                                                       Έχει πιστοποίηση Β1 Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.                                                                                                                                                                           Είναι Πτυχιούχος Ωδικής, Αρμονίας και Αντίστιξης του Ελληνικού Ωδείου. Κατάγεται από τον Βόλο.