Ψηφιακά μουσικά παιχνίδια με αφορμή ένα παραμύθι

Παρπαρά Χρυσή

Εργαστήριο

Συνεδρία Ψηφιακά μουσικά παιχνίδια με αφορμή ένα παραμύθι ( Friday, 15-Apr-22 19:15:00 EEST )
Περίληψη

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν ψηφιακά μουσικά παιχνίδια που μπορούν να δημιουργηθούν με απλές εφαρμογές με σκοπό να διευκολύνουν τη μάθηση με διασκεδαστικό τρόπο. Η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών των παιχνιδιών σε δραστηριότητες που έχουν διαφορετικό στόχο (εξάσκηση, μάθηση) ενθουσιάζει τα παιδιά, αυξάνει το βαθμό εμπλοκής τους και αναπτύσσει εσωτερικά κίνητρα ώστε να μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο και χωρίς να κουράζονται (Kiryakova, G. et al, 2014, Φωκίδης, 2017, ). Η εξοικείωση των σύγχρονων μαθητών με την τεχνολογία έχει δημιουργηθεί από πολύ νωρίς στη ζωή τους. Οι σημερινοί μαθητές χαρακτηρίζονται ως ψηφιακοί αυτόχθονες σε σχέση με τους/τις εκπαιδευτικούς τους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ψηφιακοί μετανάστες (Prensky, 2001). Ο Prensky υποστηρίζει ότι ο τρόπος που μαθαίνουν οι ψηφιακοί αυτόχθονες είναι εντελώς διαφορετικός από εκείνον που μάθαιναν οι δάσκαλοί τους, γι’ αυτό και οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας δεν κινούν αρκετά το ενδιαφέρον και δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στη νέα γενιά.  

Το να ενσωματώσουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία τα ψηφιακά παιχνίδια ως εργαλείο μάθησης, είναι ένα βήμα για τη γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος που χωρίζει τις γενιές αυτές. Έχει αναπτυχθεί μια ποικιλία εφαρμογών για δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήθηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς μουσικής παγκοσμίως, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της καραντίνας και των μαθημάτων εξ αποστάσεως λόγω πανδημίας. Όταν τα ψηφιακά παιχνίδια είναι κατάλληλα δομημένα και προσφέρουν επαρκή ανατροφοδότηση, μπορούν να παιχτούν από τα παιδιά και χωρίς την παρουσία του/της εκπαιδευτικού, συνεχίζοντας την απόλαυση της μάθησης πέρα από τις τυπικές ώρες διδασκαλίας.

Στο εργαστήριο θα επικεντρωθούμε στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε παιχνίδια που θα πλαισιώσουν ένα παραμύθι χρησιμοποιώντας απλές εφαρμογές οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις από τους/τις εκπαιδευτικούς. Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου θα γίνει επίδειξη κάποιων παιχνιδιών με βάση το επιλεγμένο παραμύθι, όπως: 

  • Τροχός της τύχης
  • Κουίζ
  • Poison Rhythm Game
  • Escape Room

Στο δεύτερο μέρος θα δημιουργήσουμε ένα δικό μας παιχνίδι με εργαλείο τα Google Slides, ένα περιβάλλον απλό και αξιόπιστο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή. Θα δημιουργήσουμε ένα Poison Rhythm Game (παιχνίδι του απαγορευμένου ρυθμού): μια σειρά ρυθμικών σχημάτων που παρουσιάζει ο/η εκπαιδευτικός κι επαναλαμβάνουν οι μαθητές/τριες. Οι μαθητές/τριες επαναλαμβάνουν όλες τις σειρές σχημάτων εκτός από μία που τους υποδεικνύεται στην αρχή και ονομάζεται Poison Rhythm (απαγορευμένος ρυθμός). Θα δώσουμε ένα πρότυπο παιχνιδιού το οποίο και θα τροποποιήσουμε στη διάρκεια του εργαστηρίου. Θα επισημάνουμε παραμέτρους που είναι σημαντικές, ώστε το παιχνίδι να κρατά το ενδιαφέρον των παιδιών. Θα επιλέξουμε τις κατάλληλες εικόνες και ήχους. Θα ηχογραφήσουμε τη φωνή μας πάνω σε μια μουσική υπόκρουση που θα διαλέξουμε. Τέλος θα συνδυάσουμε την παρουσίαση, την ηχογράφηση της φωνής και τη μουσική υπόκρουση για να δημιουργήσουμε το τελικό βίντεο του παιχνιδιού.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να έχουν (ή να δημιουργήσουν) ένα λογαριασμό στη Google με οποιοδήποτε mail επιθυμούν. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με το λογαριασμό τους, ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν κι εκείνοι το δικό τους παιχνίδι. Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν, αν θέλουν, να επιλέξουν ένα παραμύθι που τους ενδιαφέρει, ώστε να φτιάξουν το παιχνίδι με αφορμή το δικό τους παραμύθι. Το ιδανικό θα ήταν ο κάθε συμμετέχων/ουσα να δημιουργήσει ένα διαφορετικό παιχνίδι και να μοιραστούμε στο τέλος ένα αρχείο με τα παιχνίδια όλων. 

Θεματικοί Άξονες
  • Μουσικές εμπειρίες, δια βίου μουσική μάθηση και ευζωία
  • Νέοι γραμματισμοί (ψηφιακός, πολυτροπικός, ηλεκτρονική πληροφορία)
  • Η μουσική διδασκαλία-μάθηση σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα
Λέξεις-κλειδιά ψηφιακά παιχνίδια, παραμύθι, παιχνίδι του απαγορευμένου ρυθμού
Γλώσσα Ελληνική
Βιογραφικό σημείωμα εισηγητή/ών

Η Χρυσή Παρπαρά είναι πτυχιούχος Μουσικολογίας και Μουσικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσιών Σπουδών ΑΠΘ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εκπαίδευση από το ΕΑΠ. Διδάσκει μουσική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχει εκδώσει ένα μουσικοπαιδαγωγικό βιβλίο με Χάρτες Ακρόασης για τις Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι κι έχει δημιουργήσει διαδικτυακά βιβλία και παιχνίδια για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής.