Καλλιτεχνικές δράσεις

Τύπος Καλλιτεχνικές δράσεις (Music Performances)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, 18:30 )
Διάρκεια 00:30:00
Chair Μυγδάνης Γιάννης
Κωδικός Κ3
Αίθουσα Αίθουσα Α