Καλλιτεχνικές δράσεις

Τύπος Καλλιτεχνικές δράσεις (Music Performances)
Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Saturday, 16-Apr-22 18:30:00 EEST )
Διάρκεια 00:30:00
Chair Μυγδάνης Γιάννης
Κωδικός Κ3
Αίθουσα Αίθουσα Α