Ψυχική ευζωία και μουσική ενασχόληση ερασιτεχνών μουσικών

Type Συμπόσιο (Symposium)
Start 1 year ago ( Saturday, 16 April 2022, 09:00 )
Duration 01:30:00
Chair Μυράλης Ιωάννης
Code Σ5
room Αίθουσα Β
Βαρβαρίγου Μαρία, Άλκηστις Τόγια, Μυράλης Ιωάννης, Κονδυλίδου Άση

Symposium on Mental wellbeing and musicking of amateur musicians

Music in the modern age is estimated to greatly contribute to improving mental wellbeing through an enlarged scope of research, which focus on how musical engagement and creation can develop and promote the positive emotions of people involved in this activity (MacDonald et al., 2012; Kamioka et al., 2014). Research argues that participation in musical sets and groups may create a positive resu... Read More

community music, theory of self-determination, well-being and music ensembles, amateur musicians, lifelong learning, conservatory education