Η ταυτότητα του Μουσικού Σχολείου: φθάνοντας στο σήμερα και οδεύοντας στο αύριο

Type Συμπόσιο (Symposium)
Start 1 year ago ( Saturday, 16 April 2022, 13:30 )
Duration 01:30:00
Chair Κολιάδη - Τηλιακού Ανθούλα
Code Σ11
room Αίθουσα Β
Ανδρέας Γλυνιάς, Νεοφύτου-Κυριακίδου Γεωργία, Βασιλική Ζεπάτου, Κολιάδη - Τηλιακού Ανθούλα, Ιωάννης Μαλαφής

The identity of the Music School: getting to the present and advancing for tomorrow

Music Schools have been investigated in regards to musical practices of Hellenic traditional music (Dionysiou, 2002), developing musical experiences and collaborations (Tsimpouri & Koliadi-Tiliakou, 2019), the schools’ impact on pupils and their families (Siasos, 2019), and also other domains pertaining to the schools’ institutional and pedagogical identity, with their important role but al... Read More

Music Schools of Greece and Cyprus, identity of Music Schools, school facilities, interschool collaborations, music technology.