Η ταυτότητα του Μουσικού Σχολείου: φθάνοντας στο σήμερα και οδεύοντας στο αύριο

Ανδρέας Γλυνιάς, Νεοφύτου-Κυριακίδου Γεωργία, Βασιλική Ζεπάτου, Κολιάδη - Τηλιακού Ανθούλα, Ιωάννης Μαλαφής

Συμπόσιο

Συνεδρία Η ταυτότητα του Μουσικού Σχολείου: φθάνοντας στο σήμερα και οδεύοντας στο αύριο ( Saturday, 16-Apr-22 13:30:00 EEST )
Περίληψη

Τα Μουσικά Σχολεία έχουν ερευνηθεί ως προς τη μουσική πράξη ελληνικής παραδοσιακής μουσικής (Διονυσίου, 2002), τις αναπτυσσόμενες μουσικές εμπειρίες και συνεργασίες (Tsimpouri & Koliadi-Tiliakou, 2019), την απήχησή τους στους μαθητές και τις οικογένειές τους (Σιάσος, 2019),  καθώς και ως προς άλλους τομείς της θεσμικής και παιδαγωγικής τους ταυτότητας, με διαπίστωση του  σημαντικού ρόλου αλλά και των προβλημάτων τους. Το παρόν συμπόσιο αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του μουσικοπαιδαγωγικού προβληματισμού και διάλογου για τα Μουσικά Σχολεία, εστιάζοντας στη σημερινή τους ταυτότητα στην Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συνδεόντας αυτή με το παρελθόν, διεργασίες εξέλιξης και μελλοντικές προοπτικές. Σκοπός είναι, μέσα από τις απόψεις και εμπειρίες εισηγητών με πολλαπλές ιδιότητες και αρμοδιότητες ως προς το θεσμό αντίστοιχα στην χώρα τους, να υπάρξει διάχυση πληροφόρησης με ανάδειξη νέων ή λιγότερο γνωστών στοιχείων και να αναπτυχθούν προβληματισμοί για τη διαχρονική πορεία των Μουσικών Σχολείων, στη κατεύθυνση ολιστικής κατανόησης του θεσμού και των δυνατοτήτων του για συνέργειες, αλληλεπίδραση, τη δόμηση μουσικών ταυτοτήτων και για την παιδεία, ευρύτερα. Ο Ανδρέας Γλυνιάς θα παρουσιάσει την εισήγηση: «Η θεσμική διατύπωση της ελληνικής ιδέας του Μουσικού Σχολείου από την έμπνευση στην πραγμάτωση και η πνευματική του διάχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Θα αναπτύξει το πώς το όραμα, οι προκαταρκτικές και αρχικές ενέργειες και οι δυσκολίες συναρτήθηκαν με τη δημιουργία και την εξέλιξη του θεσμού.  Η Γεωργία Νεοφύτου θα παρουσιάσει την εισήγηση «Η ταυτότητα του Μουσικού Σχολείου (ΜΣ) στην Κύπρο. Παρελθόν, παρόν, μέλλον» η οποία θα περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη δημιουργία τους και θέματα που καθόρισαν την πορεία για ολοκλήρωση του θεσμού (μη θεσμοθετημένο ακόμη νομοθετικό πλαίσιο). Θα καταθέσει επίσης εισηγήσεις και σκέψεις για την μελλοντική κατεύθυνση θεσμού στο νησί. Η Βασιλική Ζεπάτου θα παρουσιάσει: «Ζητήματα υποδομών ως δυναμική παράμετρος του θεσμού των Μουσικών Σχολείων» και θα αναφερθεί στο πώς ο θεσμός δημιούργησε την ανάγκη για νέα πρότυπα κτηριακών υποδομών και στη σημασία τους για την παιδαγωγική πράξη. Η Ανθούλα Κολιάδη-Τηλιακού θα παρουσιάσει την εισήγηση: «Συνεργασίες μεταξύ Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα και την Ευρώπη: η σπουδαιότητα και η δυναμική τους» και θα αναφερθεί στα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν μέσα από τέτοιες διασχολικές συνεργασίες, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους διδάσκοντες σε προσωπικό, καλλιτεχνικό, καθώς και επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και στις καλλιτεχνικές συμπράξεις Μουσικών Σχολείων ως παραδείγματα ύψιστης παιδαγωγικής εμπειρίας. Ο Ιωάννης Μαλαφής θα παρουσιάσει: «Εφαρμογές Μουσικής Τεχνολογίας στα Μουσικά Σχολεία». Θα κάνει σύντομη ιστορική αναδρομή στην ύπαρξη των μαθημάτων μουσικής τεχνολογίας στα Μουσικά Σχολεία και θα αναφερθεί στην υλοποίησή τους μέσα στα σχολεία και στο πώς αυτά δημιουργούν νέους παιδαγωγικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες για τους μαθητές και την εξέλιξη της μετέπειτα ζωής τους.  

Θεματικοί Άξονες
  • Ταυτότητες και ετερότητες στη μουσική και τη μουσική εκπαίδευση
  • Μουσικές εμπειρίες στο σχολείο, στο ωδείο και στην κοινότητα
  • Πλουραλισμός και ιεραρχίες αξιών στη μουσική εκπαίδευση
  • Μουσικές εμπειρίες, δια βίου μουσική μάθηση και ευζωία
  • Εκπαιδευτικές πολιτικές για τη μουσική εκπαίδευση (διαχρονικά και συγχρονικά)
  • Νέες μουσικές-τεχνολογικές εμπειρίες
Λέξεις-κλειδιά Μουσικά Σχολεία Ελλάδας και Κύπρου, ταυτότητα Μουσικών Σχολείων, σχολικές υποδομές, διασχολικές συνεργασίες, μουσική τεχνολογία.
Γλώσσα Ελληνική
Βιογραφικό σημείωμα εισηγητή/ών

Ο Ανδρέας Γλυνιάς καθηγητής στην τάξη του Διπλώματος Σύνθεσης και Καθηγητής στην τάξη του Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Πειραιά. Διετέλεσε Καθηγητής Μουσικής της δημόσιας Β’/θμιας εκπαίδευσης από το 1979. Γραμματέας (1988-91) και Μέλος (1994-2004) Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Συγγραφέας διδακτικών βιβλίων Μουσικής Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου (1986) και Α΄ Λυκείου (1990 και 1999). Διδάσκων Μουσικής Παιδαγωγικού Τμήματος-Μαράσλειου Διδασκαλείου ΕΚΠΑ (1992-2003). Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής (1998-2003), μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Υ.ΠΑΙ.Θ (1995-2000), Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Μουσικής (από 1989). Μέλος Επιτροπών και Ομάδων εργασίας Μουσικής, Αναλυτικών Προγραμμάτων κ.ά. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Υ.ΠΑΙ.Θ από 1984, εκπονητής δεκάδων εισηγήσεων, νομοθετικών διατάξεων, υπουργικών αποφάσεων, Ε.Π.Π.Σ. Μουσικής Αγωγής έργου Αισθητικής Αγωγής Π.Ι. (1997-2000) κ.ά.  Οργανωτής-εισηγητής-επιμορφωτής συνεδρίων/ημερίδων μουσικής εκπαίδευσης και εκδότης περιοδικού «Μουσικής Πράξις».  

Η Γεωργία Κυριακίδου Νεοφύτου είναι επιθεωρήτρια Μουσικής των Μουσικών Σχολείων και Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου από το 2015.  PhD Διδάκτορας στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ. Έχει (ΜMus) Sheffield University, (BA) Colchester Institute Essex, ΗΒ και (MSc) «Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση» του CIIM, Κύπρος. Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις, σεμινάρια και εργαστήρια σε διεθνή συνέδρια όπως Βέλγιο, Ιταλία, Αυστρία, Κίνα, Ελλάδα, ΗΠΑ και Λιθουανία και δημοσίευσε εργασίες και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζοναι πρωτίστως στην αυθεντική αξιολόγηση των μαθητών και στην ανάπτυξη νέων διδακτικών στρατηγικών και προτύπων διδασκαλίας μουσικής. Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων επιστημονικών οργανισμών, όπως του  Μουσικοπαιδαγωγικού Συνδέσμου Κύπρου (ΜΟΥ.ΣΥ.ΚΥ), ιδρυτικό μέλος του Cyprus Music Institute (CMI), της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε), του International Society for Music Education (ISMΕ) και της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.). Μέχρι πρόσφατα ήταν Εθνική Συντονίστρια Κύπρου για την European Association for Music in Schools (EAS).

Η Βασιλική Ζεπάτου είναι καθηγήτρια Πιάνου Μουσικού Σχολείου Αλίμου.  Δίπλωμα Πιάνου Ωδείου Αθηνών, Πολιτικός Μηχανικός και Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εισηγήσεις/δημοσιεύσεις: 1ο Συνέδριο Μουσικών Σχολείων (Μ.Σ.) (1995), Συνέδριο ΕΑS (2000), Περιοδικό «Μουσική στην Πρώτη Βαθμίδα» (2008), 7ο & 8ο Συνέδριο Ε.Ε.Μ.Ε. (2015, 2018) κ.ά. Δράσεις: Ε.Π.Π.Σ. & Π.Σ. Μουσικής Αγωγής: έργο Αισθητικής Αγωγής Π.Ι. (1997- 2000), μέλος/contact person ΕΑS (2000-2004). Υ.ΠΑΙ.Θ.: γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής Ομάδων Εργασίας Π.Σ. Μ.Σ. (2000), συντονίστρια ανάπτυξης δικτύου τηλεδιδασκαλίας Μ.Σ. (2000-2002), μέλος Ομάδας Εργασίας έργου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. (2001-2004), γραμματέας Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μ.Σ. (2010-2013), Αξιολογήτρια Π.Σ.-Οδηγού Εκπαιδευτικού Πιάνου Μ.Σ.: Πράξη Νέου Σχολείου Ι.Ε.Π. (2014-15), Συντονίστρια Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Τ.Μ.Σ.-Ε.Κ.Π.Α. για το Μ.Σ. Αλίμου (2015-σήμερα).

Η Ανθούλα Κολιάδη-Τηλιακού είναι Διδάκτορας Μουσικής Παιδαγωγικής του Τ.Μ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου ΜΑ in Music Education (Πανεπιστήμιο Reading Μεγάλης Βρετανίας), Πτυχιούχος Τμήματος Φ.Π.Ψ. και Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., Πτυχιούχος Πιάνου Εθνικό Ωδείου και Διπλωματούχος Φούγκας Ελληνικού Ωδείου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγήτρια Πιάνου (Μουσικό Σχολείο Ρόδου) και ως μουσικοπαιδαγωγός στο Ελληνικό Ωδείο, έχει διατελέσει καθηγήτρια Μουσικοκινητικής Αγωγής, μουσικοπαιδαγωγός σε παιδικούς σταθμούς και, εμψυχώτρια στο Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ», καθηγήτρια Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία και Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Υπήρξε εισηγήτρια σε σεμινάρια και Συνέδρια της Ε.Ε.Μ.Ε. και Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε., εκπονήτρια στο Ι.Ε.Π. για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών του Πιάνου στα Μουσικά Σχολεία, συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και οργανώτρια εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Τέλος, έχει πραγματοποιήσει ποικίλα Πολιτιστικά Προγράμματα και εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου της.

Ο Ιωάννης Μαλαφής ανήκει στο Εργαστηριακό - Διδακτικό Προσωπικό του Τ.Μ.Σ. Ε.Κ.Π.Α. Απόφοιτος του Aberdeen University (NCE Scotland, Bed Mus Hons), της SAE (Diploma in Audio Engineering) και κάτοχος πτυχίων Αρμονίας, Κιθάρας, Αντίστιξης, Φυγής και Διπλώματος Σύνθεσης. Έχει διδάξει θεωρητικά, κλασική και ηλεκτρική κιθάρα, μουσική τεχνολογία και ηχοληψία 25 έτη σε Μουσικά Σχολεία, Ηχοληψία στη SAE  Creative Media Institute (Athens) και ως ΠΔ407 επί σειρά ετών έχει διδάξει στο Τ.Μ.Σ. Ε.Κ.Π.Α. προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Ηχοληψίας και Ακουστικής, όπως: Μικρόφωνα -Μεγάφωνα-Ηχεία, Εισαγωγή στην Ηχοληψία, Ηχοληψία σε Studio, Ακουστική Σχεδίαση Κλειστών Χώρων με Η/Υ, Μουσική για Media. Έχει οργανώσει σεμινάρια Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας για εκπαιδευτικούς μουσικής Β/θμιας  Εκπ/σης. Έχει διατελέσει μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και Ομάδων Εργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Τ.Μ.Σ. ΕΚΠΑ και Steinberg Certified Trainer (Ελλάδα).