Κοινοτική μουσική και κοινοτικοί μουσικοί: Η νέα εποχή, οι νέες ανάγκες, οι νέοι ρόλοι

Type Συμπόσιο (Symposium)
Start 1 year ago ( Saturday, 16 April 2022, 17:00 )
Duration 01:30:00
Chair Στάμου Λελούδα
Code Σ14
room Αίθουσα Β
Στάμου Λελούδα, Βαρβαρίγου Μαρία, Αγαλιανού Ολυμπία, Ραφαέλα Τρούλου, Σταύρος Ξάκης, Μάνος Κούρτης

Community music and community musicians: New era, new needs, new roles

The symposium aims to shed light on the scientific and practical fields of community music through highlighting its presence internationally and its formal beginnings in Greece in the last few years. The symposium presentations aspire at leading the audience not only to an understanding of the basic principles and tools of community music, but also to a deeper understanding of the new needs tha... Read More

community music, community music, facilitator, socially vulnerable groups, education