Προς έναν ανοιχτό διάλογο: Σύγχρονες εξελίξεις στον χώτο της μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα

Type Συμπόσιο (Symposium)
Start 1 year ago ( Saturday, 16 April 2022, 13:30 )
Duration 01:30:00
Chair Γιώργος Τσίρης Χριστίνα Καλλιώδη
Code Σ12
room Αίθουσα Γ
Χριστίνα Καλλιώδη, Γιώργος Τσίρης, Αδαμοπούλου Χριστιάνα, Ακογιούνογλου Μίτσυ, Μαρία Φρουδάκη

Towards an open dialogue: Contemporary developments in the field of music therapy in Greece

The music therapy field in Greece has undergone important changes and advancements since 2016 . Among others, these changes include the establishment of music therapy education programs, the development of new service provision models, as well as the emergence of new professional networks and of spaces for interdisciplinary dialogue (Tsiris & Kalliodi... Read More

music therapy, Greece, current developments, scientific discourse