Ψηφιακά μουσικά παιχνίδια με αφορμή ένα παραμύθι

Τύπος Εργαστήριο (Workshop)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022, 19:15 )
Διάρκεια 00:45:00
Chair Κόνιαρη Δήμητρα
Κωδικός Σ2
Αίθουσα Αίθουσα Γ
Παρπαρά Χρυσή

Ψηφιακά μουσικά παιχνίδια με αφορμή ένα παραμύθι

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν ψηφιακά μουσικά παιχνίδια που μπορούν να δημιουργηθούν με απλές εφαρμογές με σκοπό να διευκολύνουν τη μάθηση με διασκεδαστικό τρόπο. Η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών των παιχνιδιών σε δραστηριότητες που έχουν διαφορετικό στόχο (εξάσκηση, μάθηση) ενθουσιάζει τα παιδιά, αυξάνει το βαθμό εμπλοκής τους και αναπτύσσει εσωτερικά κίνητρα ώστε να μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο... Read More

ψηφιακά παιχνίδια, παραμύθι, παιχνίδι του απαγορευμένου ρυθμού