Μουσική στην κοινότητα και η περίπτωση της Μπάντας δρόμου του Κρουστόφωνου με συντονιστή τον Χρήστο Ερκέκογλου

Type Συμπόσιο (Symposium)
Start 1 year ago ( Saturday, 16 April 2022, 13:30 )
Duration 01:30:00
Chair Ανδρούτσος Πολύβιος Θεοδωρίδης Νίκος
Code Σ13
room Αίθουσα Δ
Θεοδωρίδης Νίκος, Ανδρούτσος Πολύβιος, Κοκκίδου Μαίη, Μυράλης Ιωάννης, Αναστασία Γρηγοριάδου, Μαριάννα Ερκέκογλου

Community Music and the case of the Kroustophono Street Band facilitated by Christos Erkekoglou

Nikos Theodoridis, Moderator

Creative free time, non formal and informal learning, community music, life long learning constitute some of the topics that during the last decades have drawn the attention of music researchers. The reason is that more and more p... Read More

community music, adult music ensembles, adult motivation, facilitation, world music