Χτίζοντας γέφυρες αλληλεγγύης και συνεργασίας στο μάθημα της μουσικής

Type Εργαστήριο (Workshop)
Start 1 year ago ( Saturday, 16 April 2022, 17:00 )
Duration 00:45:00
Chair Περακάκη Ελισσάβετ
Code Σ16
room Αίθουσα Δ
Μίντζα Μαρίνα, Διονυσία Τροντή

Building bridges of solidarity and cooperation in the music lesson: musical activities based on the movie Viva Cuba (2005)

 Community music, having music making as its tool, advocates accessibility of all to art (cultural democracy), integration of different musical cultures (cultural diversity), lifelong learning, musical development of the individual without the pursuit of musical perfection and personal and social expression of the individuals as active members of a particular comm... Read More

Community Music, music education, movie, community music activities