Καλλιτεχνικές δράσεις

Τύπος Καλλιτεχνικές δράσεις (Music Performances)
Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Sunday, 17-Apr-22 13:00:00 EEST )
Διάρκεια 00:15:00
Chair Κολιάδη - Τηλιακού Ανθούλα
Κωδικός Κ5
Αίθουσα Αίθουσα Α