Κεντρική ομιλία: Ολυμπία Αγαλιανού - Μουσική εκπαίδευση ή η μουσική εκπαιδεύει: αναστοχαστική προσέγγιση στους ρόλους

Type Κεντρική Ομιλία (Keynote)
Start 1 year ago ( Sunday, 17 April 2022, 12:00 )
Duration 01:00:00
Chair Ράπτης Θεοχάρης
Code ΚΟ4
room Αίθουσα Β
Αγαλιανού Ολυμπία

Music education or music as educator: a reflective approach to roles

Each teacher constantly confronts with three interdependent questions: what, how and why I teach. The order in which they are posed varies and, to some extent, depends on the educational context that sometimes define the answer to one of them, thus influencing the others. The subject of music education is music. As a comprehensive art, that encompasses also speech an... Read More

music education, roles, music praxis, reflection