Παρουσιάσεις ομάδων Εργασίας ΕΕΜΕ

Τύπος Παρουσίαση (Presentation)

Posters, παρουσιάσεις δράσεων κ.λπ.

Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Sunday, 17-Apr-22 14:30:00 EEST )
Διάρκεια 00:30:00
Κωδικός Π2
Αίθουσα Αίθουσα Β