Παρουσιάσεις ομάδων Εργασίας ΕΕΜΕ

Τύπος Παρουσίαση (Presentation)

Posters, παρουσιάσεις δράσεων κ.λπ.

Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Κυριακή, 17 Απριλίου 2022, 14:30 )
Διάρκεια 00:30:00
Κωδικός Π2
Αίθουσα Αίθουσα Β