Εμβαθύνοντας στον αντίκτυπο της πανδημίας στο μάθημα της μουσικής: εμπειρίες, προβληματισμοί και προτάσεις Κόνιαρη & Ακογιούνογλου

Type Συμπόσιο (Symposium)
Start 1 year ago ( Sunday, 17 April 2022, 10:00 )
Duration 01:30:00
Chair Κόνιαρη Δήμητρα Ακογιούνογλου Μίτσυ
Code Σ18
room Αίθουσα Β
Κόνιαρη Δήμητρα, Ακογιούνογλου Μίτσυ, Χρυσοστόμου Σμαράγδα, Τριανταφυλλάκη Αγγελική, Βερβέρης Αντώνης, Αποστολής Αριστείδης, Σγατζή Μαρία Νεφέλη

Researching the ramifications of the pandemic on the music lesson: practices, concerns and recommendations

Moderators: Mitsi Akoyunoglou & Dimitra Koniari

It is apparent that the pandemic has presented permanent changes in the conditions of education, something that is interpreted by some as a positive development for the future of education, yet for others is accompanied by fear. As the pandemic is still ongoing and the concern of the educational community manifests in va... Read More

covid-19 pandemic, music educators, online music class, technology, socio-emotional impact