Καλλιτεχνικές δράσεις

Τύπος Καλλιτεχνικές δράσεις (Music Performances)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, 13:15 )
Διάρκεια 00:15:00
Chair Κολιάδη - Τηλιακού Ανθούλα
Κωδικός Κ2
Αίθουσα Αίθουσα Α