Καλλιτεχνικές δράσεις

Τύπος Καλλιτεχνικές δράσεις (Music Performances)
Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Saturday, 16-Apr-22 13:15:00 EEST )
Διάρκεια 00:15:00
Chair Κολιάδη - Τηλιακού Ανθούλα
Κωδικός Κ2
Αίθουσα Αίθουσα Α