Γραμματεία

Τύπος Γραμματεία (Secretary)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για ζητήματα σχετικά με το Συνέδριο ή την Ε.Ε.Μ.Ε.

Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Friday, 15-Apr-22 16:00:00 EEST )
Διάρκεια 02:00:00
Κωδικός Γ1
Αίθουσα Αίθουσα Α