Γραμματεία

Τύπος Γραμματεία (Secretary)

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για ζητήματα σχετικά με το Συνέδριο ή την Ε.Ε.Μ.Ε.

Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, 17:00 )
Διάρκεια 01:30:00
Κωδικός Γ6
Αίθουσα Αίθουσα Α