Κεντρική ομιλία: Estelle Jorgensen - “Betwixt and Between”: Navigating Conflicting Music Educational Values During Troubled Times

Τύπος Κεντρική Ομιλία (Keynote)
Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Friday, 15-Apr-22 18:00:00 EEST )
Διάρκεια 01:00:00
Chair Ράπτης Θεοχάρης
Κωδικός ΚΟ1
Αίθουσα Αίθουσα Β
Estelle R. Jorgensen

«Μεταξύ και ανάμεσα». Πλοήγηση σε αντικρουόμενες μουσικοπαιδαγωγικές αξίες σε ταραγμένους καιρούς

Οι εκπαιδευτικοί μουσικής είναι εγκλωβισμένοι ανάμεσα στο καλό και το κακό και, με την αριστοτελική έννοια, ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη σε σχέση με μια αρετή. Κινούνται ανάμεσα στον εννοιολογικό κόσμο των ιδεών και των ιδανικών και στον κόσμο των φαινομένων, έναν κόσμο όπου αυτές οι αξίες μπορεί να αποτελούν πραγματικότητα, αλλά μπορεί και να μην υπάρχουν καν. Η δυσχερής θέσ... Read More