Μουσική και ευζωία: Διερευνώντας τις απόψεις προπτυχιακών φοιτητών για το ρόλο της μουσικής στη ζωή τους κατά την περίοδο της πανδημίας

Τριανταφυλλάκη Αγγελική, Χρυσοστόμου Σμαράγδα, Αναγνωστοπούλου Χριστίνα

Προφορική Ανακοίνωση

Συνεδρία Μουσικές εμπειρίες δια βίου μάθηση και ευζωία ( Sunday, 17-Apr-22 13:15:00 EEST )
Περίληψη

Κατά την περίοδο της πανδημίας και του εγκλεισμού, καθώς και τους μήνες που ακολούθησαν,  πολλές έρευνες πραγματοποιήθηκαν διερευνώντας την θετική επίδραση της μουσικής στην ψυχική υγεία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η μουσική αποτέλεσε δίοδο διαφυγής για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.  Έρευνες έχουν δείξει ότι η μουσική ακρόαση συνδέεται ούτως ή άλλως πολλαπλώς με την ψυχική υγεία επιδρώντας σημαντικά σε λειτουργίες όπως η αυτο-ρύθμιση καθώς επίσης μειώνοντας το άγχος και το στρες αλλά και τα επίπεδα πόνου (Vamvakaris, 2020). Ειδικότερα στους νέους ανθρώπους, είναι πραγματικότητα ότι η μουσική παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ψυχική υγεία και στα επίπεδα ευζωίας. 

Τα ερωτήματα που θέσαμε στην παρούσα έρευνα επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο η ενασχόληση με τη μουσική είχε επίδραση στην ευζωία προπτυχιακών φοιτητών του ΕΚΠΑ, ως συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των ‘αναδυόμενων ενηλίκων’ (Galanaki & Leontopoulou, 2017). Συγκεκριμένα, διερευνήσαμε τον τρόπο με τον οποίο η μουσική χρησιμοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε για την επίτευξη της ευζωίας την περίοδο του εγκλεισμού και της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία σε δύο διαφορετικές ομάδες φοιτητών - εκείνους που ασχολούνται συστηματικά με τη μουσική (σπουδάζουν, εργάζονται) και στους υπόλοιπους.

Για την κύρια έρευνα σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο 83 ερωτήσεων. Τρεις κλίμακες αξιοποιήθηκαν προκειμένου να μετρηθεί: α. Η εμπλοκή των φοιτητών με τη μουσική (Goldsmiths Musical Sophistication Index – Gold-MSI), β. Τα επίπεδα της ευζωίας  των φοιτητών τους τελευταίους 12 μήνες (Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale, adapted) και γ. Η σχέση ανάμεσα στη χρήση της μουσικής και τη διάθεση (Brief-Music in Mood Regulation Scale, B-MMR). Μια σειρά ανοιχτού τύπου ερωτήσεων συγκέντρωσαν ποιοτικά δεδομένα για τους τρόπους χρήσης της μουσικής την εποχή της πανδημίας και τη γενικότερη αντιμετώπιση της μουσικής για την αύξηση του επιπέδου της ευζωίας  τους. 

Η παρούσα εισήγηση αναλύει τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων από 140 φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΚΠΑ και εστιάζει στα ποιοτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω των πιο γενικών και ανοιχτών ερωτήσεων. Η έρευνα έχει σκοπό να συνεισφέρει στον γενικότερο διάλογο που αφορά τις μουσικές εμπειρίες σε πληθυσμούς με ή χωρίς μουσικές γνώσεις και το ρόλο που αυτές παίζουν στη γενικότερη ευζωία.  

Θεματικοί Άξονες
  • Μουσικές εμπειρίες, δια βίου μουσική μάθηση και ευζωία
Λέξεις-κλειδιά Mουσική, ευζωία, χρήση της μουσικής, πανδημία
Γλώσσα Ελληνική
Βιογραφικό σημείωμα εισηγητή/ών

Η Αγγελική Τριανταφυλλάκη είναι διδάκτωρ Μουσικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου του Cambridge. Συνεργάζεται διδακτικά και ερευνητικά με το Εργαστήριο Μουσικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Μουσικής Αγωγής (υπό διορισμό) στο Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

H Σμαράγδα Χρυσοστόμου είναι Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγίας και Διδακτικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, διευθύντρια του Εργαστηρίου Μουσικής Παιδαγωγικής και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα’. 

Η Χριστίνα Αναγνωστοπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και διευθύντρια του εργαστηρίου Μουσικής, Γνωσιακών Επιστημών και Κοινότητας.  Επίσης, είναι επιστημονικός συνεργάτης του Αιγινητείου Νοσοκομείου.