Εξόρυξη γνώσης από διαδικτυακά δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση: ανιχνεύοντας τα γνωρίσματα της κοινότητας των εκπαιδευτικών μουσικής στην Ελλάδα μέσω του διακομιστή Ιστού της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση

Κολυδάς, Τάσος

Προφορική Ανακοίνωση

Συνεδρία Στάσεις, αντιλήψεις και τάσεις των εκπαιδευτικών μουσικής ( Sunday, 17-Apr-22 10:00:00 EEST )
Περίληψη

My Client Data

Η χρήση του διαδικτύου αποτελεί βασική πτυχή της σύγχρονης εκπαίδευσης και κοινωνίας (Herring, 2010). Ιδιαίτερα ο Παγκόσμιος Ιστός κατέχει για τους εκπαιδευτικούς ξεχωριστή θέση, εφόσον σε αυτόν απευθύνονται για να αντλήσουν πληροφορίες για την επιμόρφωση, την εργασία και την κοινωνικοποίησή τους. Τα αρχεία καταγραφής διακομιστή Ιστού (web server logs) περιέχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με το ποιος χρησιμοποιεί μια τοποθεσία στον Ιστό και πώς τη χρησιμοποιεί (Ingram, 1999). Ωστόσο, ο όγκος αυτών των πληροφοριών συχνά ορθώνει προβλήματα για την εξαγωγή συμπερασμάτων (Liu, 2011· Monelli, & Sriramoju, 2018). Η εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων από τον Ιστό έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων χρησιμοποιούνται για την ανακάλυψη κρυμμένων πληροφοριών στον Ιστό και έχουν αποτελέσει ξεχωριστό ερευνητικό αντικείμενο (Sharma, Shrivastava & Kumar, 2011).

Η αλληλεπίδραση των επισκεπτών του Παγκόσμιου Ιστού με τον διακομιστή Ιστού που φιλοξενεί την ιστοσελιδα της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση αποτελεί πλούσια πηγή πληροφορίας για την μουσική κοινότητα στην Ελλάδα. Σκοπός της έρευνας είναι να ανιχνεύσει τα γνωρίσματα της μουσικής κοινότητας μέσα από τη διαδικτυακή συμπεριφορά των επισκεπτών της ιστοσελίδας της ΕΕΜΕ. Τα ανώνυμα «ίχνη» που βρίσκονται αποθηκευμένα στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή Ιστού κατά τα τελευταία δέκα χρόνια μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να αποκτήσουμε γνώση σχετικά με το ποιες διευθύνσεις της ιστοσελίδας επισκέφτηκαν οι χρήστες, από πού ήρθαν, ποιες ήταν οι πιο δημοφιλείς σελίδες, ποια προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιήθηκαν για να επισκεφτούν τον ιστότοπο, ποια ήταν τα  μοτίβα χρήσης με την πάροδο του χρόνου και άλλα ακόμη (βλ. Ingram, 1999). Με αυτόν τον τρόπο η έρευνα μπορεί να συνδράμει στην ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους η μουσική κοινότητα συγκροτεί την ψηφιακή της ταυτότητα, μέσα από την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα ενός από τους πιο δραστήριους φορείς σχετικά με την μουσική εκπαίδευση σήμερα.

Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα, η οποία συνδυάζει στοιχεία από γνωστικά αντικείμενα όπως οι τεχνολογίες διαδικτύου, η στατιστική, η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα και η διαχείριση μεγάλων δεδομένων (big data). Πέρα από αυτά, ωστόσο, παρέχει στον ερευνητή μια ευκαιρία εξέτασης της ψηφιακής δραστηριότητας στον άξονα του χρόνου, γεγονός που της προσδίδει και μια ιστορική διάσταση. Μεταξύ των αποτελεσμάτων αποκαλύπτεται ο μεταβαλλόμενος ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η σταδιακή μετάβαση στις έξυπνες συσκευές (smartphones & tablets) κατά την περιήγηση στον Ιστό, η αύξηση της δραστηριοποίησης της κοινότητας με την πάροδο του χρόνου κ.τ.ό. Πέρα από αυτά, ωστόσο, η έρευνα προσδοκά επιπλέον στην ευαισθητοποίηση της μουσικής κοινότητας στο αντικείμενο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων μέσα από την ενημέρωση σχετικά με τα ίχνη που αφήνουμε κατά την πλοήγηση μας στον Παγκόσμιο Ιστό.

Θεματικοί Άξονες
  • Νέοι γραμματισμοί (ψηφιακός, πολυτροπικός, ηλεκτρονική πληροφορία)
  • Νέες μουσικές-τεχνολογικές εμπειρίες
  • Ψηφιακές μουσικές κοινότητες και εικονικά σύνολα
Λέξεις-κλειδιά Εξόρυξη γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό, Μουσικές Κοινότητες, Τεχνολογίες Διαδικτύου
Γλώσσα Ελληνική
Βιογραφικό σημείωμα εισηγητή/ών

Ο Τάσος Κολυδάς ανήκει στο Εργαστηριακό - Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτωρ Μουσικολογίας, διπλωματούχος μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής και κιθαριστής. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται κείμενα σχετικά με την Μουσικολογία και την Πληροφορική δημοσιευμένα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την Έντεχνη ελληνική μουσική, την Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς και τις Τεχνολογίες Πληροφορίες και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

Έχει διδάξει μαθήματα Ιστορικής Μουσικολογίας («Ιστορία της νεοελληνικής έντεχνης μουσικής», «Η Κιθάρα στην Ευρώπη στον 20ό αιώνα», «Ιστορία των Ευρωπαϊκών Μουσικών Οργάνων») και Ψηφιακής Μουσικολογίας, («Ψηφιακή παρτιτούρα και ηλεκτρονικές εκδόσεις», «Μουσικολογική έρευνα, ψηφιακά τεκμήρια και διαδίκτυο») στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μαθήματα Μουσικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου.

Έχει αναπτύξει διαδικτυακές εφαρμογές στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων και έργων ψηφιοποίησης πολιτιστικών συλλογών για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής Ακουστικής, το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.ά.

Είναι ιδρυτικό στέλεχος και μέλος της συντακτικής επιτροπής του μουσικολογικού περιοδικού Πολυφωνία. Διατέλεσε Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Μουσικής - UNESCO και πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας και της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.kolydart.gr/