Στάσεις, αντιλήψεις και τάσεις των εκπαιδευτικών μουσικής

Τύπος Συνεδρία (Session)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Κυριακή, 17 Απριλίου 2022, 10:00 )
Διάρκεια 01:30:00
Chair Μαρία Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου
Κωδικός Σ19
Αίθουσα Αίθουσα Γ
Μίντζα Μαρίνα

Διερευνώντας τη χρήση των μουσικών σωλήνων boomwhackers στην τυπική εκπαίδευση: μία ποιοτική έρευνα με εκπαιδευτικούς μουσικής

Οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στην επιστήμη της Παιδαγωγικής άσκησαν μεγάλη επιρροή στη Μουσική Παιδαγωγική. Οι θεωρίες των εκπροσώπων του κονστρουκτιβισμού Dewey (1966), Bruner (1961), Piaget (1971), αλλά και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού με εκπρόσωπο τον Vygotsky (1978), έθεσαν τα θεμέλια για τη δημιουργία μίας νέας μορφής εκπαιδευτικής μάθησης, σύμφωνα με την ο... Read More

μουσικοί σωλήνες boomwhackers, τυπική εκπαίδευση, πρακτικές, οφέλη, εκπαιδευτικοί μουσικής.

Θεοδώρα Τσιμπουρη

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην επιλογή μουσικού συνόλου: μία μελέτη περίπτωσης μουσικού σχολείου

Δύο παράγοντες επηρεάζουν τη δυναμική της σχέσης διδάσκοντα-διδασκομένων, το μάθημα το ίδιο (αν πρόκειται για αγαπημένο μάθημα ή όχι) και ο διδάσκοντας (Λυγίζου,2002). Η αλληλεπίδραση με τους γονείς, τους φίλους και τους εκπαιδευτικούς επηρεάζει τις πεποιθήσεις των μαθητών και τα κίνητρα για μουσική ενασχόληση και συνέχιση των προσπαθειών τους (McPherson, 2009∙  Sichivitsa, 2007). Οι μαθητ... Read More

Λέξεις Κλειδιά:  μουσικό σύνολο, κίνητρο, μαέστρος, μουσικό σχολείο

Νασία Κώνστα

Ηθικά Διλήμματα και Ζητήματα Ηθικών Κρίσεων των Εκπαιδευτικών Μουσικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση

            Οι έντονες κοινωνικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο ωθούν κάθε σκεπτόμενο άτομο στον αναστοχασμό ορισμένων θεμελιωδών ερωτημάτων. Πρόκειται για ερωτήματα της μορφής «τι θεωρείται σωστό να κάνω;» ή «πώς οφείλω να αντιδράσω σε σχέση με κάτι;». Αυτά τα ερωτήματα σχετίζονται με τις αρχές και τις δεοντολογικές αξίες που καθοδηγούν τη συμπεριφ... Read More

ηθικά διλήμματα, επαγγελματική ηθική, Κώδικας Δεοντολογίας, μουσική εκπαίδευση

Κολυδάς, Τάσος

Εξόρυξη γνώσης από διαδικτυακά δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση: ανιχνεύοντας τα γνωρίσματα της κοινότητας των εκπαιδευτικών μουσικής στην Ελλάδα μέσω του διακομιστή Ιστού της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση

My Client Data

Η χρήση του διαδικτύου αποτελεί βασική πτυχή της σύγχρονης εκπαίδευσης και κοινωνίας (Herring, 2010). Ιδιαίτερα ο Παγκόσμιος Ιστός κατέχει για τους εκπαιδευτικούς ξεχωριστή θέση, εφόσον σε αυτόν απευθύνονται για να αντλήσουν πληροφορίες για την επιμόρφωση, την εργασία και την κοινωνικοπο... Read More

Εξόρυξη γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό, Μουσικές Κοινότητες, Τεχνολογίες Διαδικτύου

Αλικάκη Μαριάννα, Αγαλιανού Ολυμπία

Μουσικοκινητική Αγωγή Orff και Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη στην πρώτη και μέση παιδική ηλικία |

Η Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη (ΚΣΑ) βασίζεται στην κοινωνικοσυναισθηματική νοημοσύνη η οποία, σύμφωνα με τον Bar-On (2006), σχετίζεται με το συνδυασμό ενός πλήθους ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και διευκολυντικών παραγόντων με σκοπό την διαμόρφωση της αποτελεσματικής ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

 Οι τέχνες λειτουργούν ως μέσα μη λεκτικής έκφρασης συνα... Read More

Μουσικοκινητική Αγωγή Orff, Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη, Ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, Τέχνες