Διδάσκοντας στον καιρό της πανδημίας

Randall Everett Allsup

Κεντρική Ομιλία

Συνεδρία Κεντρική ομιλία: Randall Everett Allsup - Teaching in Pandemic Times ( Saturday, 16-Apr-22 19:00:00 EEST )
Περίληψη

Στην παρουσίαση αυτή μοιράζομαι μαζί σας τι έμαθα διδάσκοντας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τόσο για τον εαυτό μου, όσο και για τη διδασκαλία μου. Το ανακάτεμα της εξ αποστάσεως, υβριδικής και δια ζώσης διδασκαλίας έβαλε τους εκπαιδευτικούς μουσικής σε μια διαδικασία διαρκούς πειραματισμού. Ξεχασμένες παιδαγωγικές πρακτικές όπως ο φάκελος εργασίας (portfolio) απέκτησαν ξαφνικά νέο περιεχόμενο. Δημιουργικές στρατηγικές διδασκαλίας και εργασίες ανοιχτού τύπου επέτρεψαν στις/ους μαθήτριες/τές να μιλήσουν με μια πιο ριζοσπαστική φωνή. Ο αυτοσχεδιασμός έδωσε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην επινόηση παρά στην απόκτηση δεξιοτήτων. Με την υγεία και την ψυχολογική ισορροπία στο νου μας, οι μαθήτριες/τές μου και εγώ δημιουργήσαμε νέες σχέσεις με την τέχνη, την πρόβα και την εξάσκηση. Η κυριαρχία της αίσθησης τραύματος και απώλειας έκανε την ιδέα της σπειροειδούς ανάπτυξης να φαίνεται ψεύτικη. Προβληματίζομαι για τις αδυναμίες αυτού που ονομάζουμε επιμόρφωση ή προετοιμασία εκπαιδευτικών. Ακόμη και διαδικασίες που κάποτε θεωρούνταν ιερές, όπως αυτή του διαλόγου, άλλαξαν – τι σημαίνει άραγε να παρατηρείς περισσότερο παρά να μιλάς; Στον εικονικό κόσμο η έννοια του αναλυτικού προγράμματος ως συναρμογή (curriculum-as-assemblage) υλοποιήθηκε από την αρχή, και έξω από τα όρια του γραμμικού χρόνου.

Η πανδημία μετατρέπεται σε ενδημία και η ενδημία σε … τι; Θα εγκαταλείψουμε αυτές τις ιδέες και θα επιστρέψουμε στο κανονικό; Μπορούμε;

Θεματικοί Άξονες
  • Ταυτότητες και ετερότητες στη μουσική και τη μουσική εκπαίδευση
  • Νέοι γραμματισμοί (ψηφιακός, πολυτροπικός, ηλεκτρονική πληροφορία)
  • Εκπαιδευτικές πολιτικές για τη μουσική εκπαίδευση (διαχρονικά και συγχρονικά)
  • Νέες μουσικές-τεχνολογικές εμπειρίες
Λέξεις-κλειδιά
Γλώσσα English
Βιογραφικό σημείωμα εισηγητή/ών

Randall Everett Allsup is Professor of Music Education at Teachers College Columbia University, Chair of the Music and Music Education Search Committee (Fall 2021) and Editor of the “Counterpoints: Music and Education” series (Indiana University Press). His research interests lie in the fields of Instrumental Music Education, Teacher Education, Philosophies of Music and Arts Education, Classroom Creativity and Democratic Education, Social Justice and Equity and Urban Education. He is the author of the book: Remixing the Classroom: Toward an Open Philosophy of Music Education (2016, Bloomington: Indiana, IN: Indiana University Press).

https://www.youtube.com/watch?v=-X0mSo9yAO8&feature=youtu.be [1]

https://www.youtube.com/watch?v=2Q5IuumBLE8

https://www.youtube.com/watch?v=5Kn7zz7lmOI

https://www.youtube.com/watch?v=DFjSaMK9g3g

https://www.youtube.com/watch?v=bTG84kWQbqw

https://www.youtube.com/watch?v=h5A9AA-0Fh4&feature=youtu.be [2]