Κεντρική ομιλία: Randall Everett Allsup - Teaching in Pandemic Times

Τύπος Κεντρική Ομιλία (Keynote)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, 19:00 )
Διάρκεια 01:00:00
Chair Ζαφρανάς Νικόλαος
Κωδικός ΚΟ3
Αίθουσα Αίθουσα Β
Randall Everett Allsup

Διδάσκοντας στον καιρό της πανδημίας

Στην παρουσίαση αυτή μοιράζομαι μαζί σας τι έμαθα διδάσκοντας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τόσο για τον εαυτό μου, όσο και για τη διδασκαλία μου. Το ανακάτεμα της εξ αποστάσεως, υβριδικής και δια ζώσης διδασκαλίας έβαλε τους εκπαιδευτικούς μουσικής σε μια διαδικασία διαρκούς πειραματισμού. Ξεχασμένες παιδαγωγικές πρακτικές όπως ο φάκελος εργασίας (portfolio) απέκτησα... Read More