Κεντρική ομιλία: Randall Everett Allsup - Teaching in Pandemic Times

Type Κεντρική Ομιλία (Keynote)
Start 1 year ago ( Saturday, 16 April 2022, 19:00 )
Duration 01:00:00
Chair Ζαφρανάς Νικόλαος
Code ΚΟ3
room Αίθουσα Β
Randall Everett Allsup

Teaching in Pandemic Times

In this presentation, I share insights about what I have learned while teaching in pandemic times – specifically, what I have learned about myself, and what I have learned about my teaching. The muddle of remote, hybrid, and in-person teaching meant that music teachers were constantly experimenting with their work. Forgotten pedagogies like portfolio-based learning suddenly made new sense. Crea... Read More

portfolio learning; assemblage; witnessing; open-ended learning.