Ψυχική ευζωία και μουσική ενασχόληση ερασιτεχνών μουσικών

Τύπος Συμπόσιο (Symposium)
Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Saturday, 16-Apr-22 09:00:00 EEST )
Διάρκεια 01:30:00
Chair Μυράλης Ιωάννης
Κωδικός Σ5
Αίθουσα Αίθουσα Β
Βαρβαρίγου Μαρία, Άλκηστις Τόγια, Μυράλης Ιωάννης, Κονδυλίδου Άση

Ψυχική ευζωία και μουσική ενασχόληση ερασιτεχνών μουσικών - Mental wellbeing and musicking of amateur musicians

Η μουσική στη σύγχρονη εποχή εκτιμάται πως συντελεί σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας μέσα από ένα διευρυμένο πεδίο ερευνών, οι οποίες εστιάζουν στο πώς η μουσική ενασχόληση και δημιουργία μπορεί να αναπτύξει και να προωθήσει τα θετικά συναισθήματα των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη δραστηριότητα (MacDonald et al., 2012∙ Kamioka et al., 2014). Έρευνες υποστηρίζουν ότι η συμμ... Read More

κοινοτική μουσική, θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, ευζωία και μουσικά σύνολα, ερασιτέχνες μουσικοί, δια βίου μάθηση, ωδειακή εκπαίδευση