Καλλιεργώντας δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω των στίχων ενός τραγουδιού

Τύπος Εργαστήριο (Workshop)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, 17:45 )
Διάρκεια 00:45:00
Κωδικός Σ17
Αίθουσα Αίθουσα Δ
Περακάκη Ελισσάβετ

Καλλιεργώντας δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω των στίχων ενός τραγουδιού

H συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) συναντάται στη βιβλιογραφία ως η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και των γύρω τους (Mayer & Salovey, 1993∙ Goleman, 2006).  Το συναίσθημα έχει τη δύναμη να αυξήσει την ένταση της αλληλεπίδρασης του ατόμου με τον κόσμο. Σύμφωνα με τους Mayer ... Read More

συναισθηματική νοημοσύνη, τραγούδι, στίχοι, ενσυναίσθηση, αυτογνωσία