Καλλιεργώντας δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω των στίχων ενός τραγουδιού

Περακάκη Ελισσάβετ

Εργαστήριο

Συνεδρία Καλλιεργώντας δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω των στίχων ενός τραγουδιού ( Saturday, 16-Apr-22 17:45:00 EEST )
Περίληψη

H συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) συναντάται στη βιβλιογραφία ως η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και των γύρω τους (Mayer & Salovey, 1993∙ Goleman, 2006).  Το συναίσθημα έχει τη δύναμη να αυξήσει την ένταση της αλληλεπίδρασης του ατόμου με τον κόσμο. Σύμφωνα με τους Mayer και Salovey (1993), τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η  αυτογνωσία, η διαχείριση των συναισθημάτων, η παρότρυνση, η ενσυναίσθηση και οι διαπροσωπικές σχέσεις. 

Το εργαστήριο επιχειρεί τη σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου της συναισθηματικής νοημοσύνης και, ειδικότερα, των πέντε προαναφερθέντων χαρακτηριστικών,  μέσα από την υλοποίηση οργανωμένων μουσικών δράσεων με αφόρμηση το περιεχόμενο των στίχων τραγουδιών. Η αξία για την  κατανόηση συναισθημάτων είναι μεγάλη όταν συνδέονται με συγκεκριμένα γεγονότα και καταστάσεις (Belapurkar, 2017), ενώ ο συνδυασμός με το ρυθμό και τη μελωδία καθιστά το τραγούδι ως ένα σημαντικό και χρηστικό εργαλείο που εγείρει διαθέσεις και ανασύρει αναμνήσεις. Οι δράσεις αντλούνται από τρία τραγούδια, εστιάζοντας στην καλλιέργεια των χαρακτηριστικών της συναισθηματικής νοημοσύνης, μέσα από την προσέγγιση του γλωσσικού και μουσικού περιεχομένου κάθε τραγουδιού. Δραστηριότητες εμψύχωσης θα συνδέσουν τα χαρακτηριστικά των Mayer and Salovey (1993) με την πράξη, καλλιεργώντας παράλληλα τις μουσικές και τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες (Jakobi, 2012). 

Η επιλογή των τραγουδιών βασίζεται στο περιεχόμενο των στίχων που επικεντρώνεται στη συγγνώμη και τη μεταμέλεια, την αξιολόγηση των επιλογών μας και τη δύναμη που πρέπει να βρούμε μέσα μας προκειμένου να υπερβούμε μια δυσκολία ζωής. Τα τραγούδια διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο και είναι  άμεσα προσβάσιμα.  Οι δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν και σε τραγούδια που θα επιλεγούν σε μελλοντικό χρόνο με παρεμφερείς μουσικούς και μη μουσικούς στόχους, ώστε να υλοποιηθούν σε οποιοδήποτε πλαίσιο (τυπικό, μη τυπικό ή άτυπο) με τη συμμετοχή παιδιών ή ενηλίκων. Δεδομένου ότι η καθημερινή εμπειρία επιβεβαιώνει τη δυσκολία που βιώνουν μικροί και μεγάλοι να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, η αναγκαιότητα εμπλοκής σε δράσεις μέσω των οποίων θα καλλιεργούνται τέτοιες δεξιότητες προβάλλει επιτακτική. 

Θεματικοί Άξονες
  • Η μουσική πράξη ως μέσο κατά του σχολικού εκφοβισμού
Λέξεις-κλειδιά συναισθηματική νοημοσύνη, τραγούδι, στίχοι, ενσυναίσθηση, αυτογνωσία
Γλώσσα Ελληνική
Βιογραφικό σημείωμα εισηγητή/ών

Η Ελισσάβετ Περακάκη ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Είναι απόφοιτος και διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθήνας (2009) στο τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής. Είναι πτυχιούχος κιθάρας  και έχει σπουδάσει ανώτερα θεωρητικά. Έχει διδάξει στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές, καθώς και σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως ειδικός επιστήμονας σε Δράσεις που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής και με τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συμμετέχει με ανακοινώσεις και εργαστήρια σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα βιβλία της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Fagotto και την Ελληνοεκδοτική. Είναι μέλος του ΔΣ της ΕΕΜΕ, μέλος της International Society for Music Education (ISME) και Commissioner της Επιτροπής Music in the Schools and Teacher Education Commission (MISTEC) της ISME  για την περίοδο 2020-2026.