Κεντρική ομιλία: Ολυμπία Αγαλιανού - Μουσική εκπαίδευση ή η μουσική εκπαιδεύει: αναστοχαστική προσέγγιση στους ρόλους

Τύπος Κεντρική Ομιλία (Keynote)
Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Sunday, 17-Apr-22 12:00:00 EEST )
Διάρκεια 01:00:00
Chair Ράπτης Θεοχάρης
Κωδικός ΚΟ4
Αίθουσα Αίθουσα Β
Αγαλιανού Ολυμπία

Μουσική εκπαίδευση ή η μουσική εκπαιδεύει: αναστοχαστική προσέγγιση στους ρόλους

Κάθε εκπαιδευτικός αναμετράται συνεχώς με τρία αλληλεξαρτώμενα ερωτήματα: τί, πώς το διδάσκω και γιατί διδάσκω. Η σειρά που αυτά τίθενται ποικίλει και,  ως ένα βαθμό, εξαρτάται από το εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να απαντά σε κάποιο από τα ερωτήματα επιδρώντας έτσι και στα υπόλοιπα. Αντικείμενο της μουσικής εκπαίδευσης αποτελεί η μουσική. Ως περιεκτική τ... Read More

μουσική εκπαίδευση, ρόλοι, μουσική πράξη, αναστοχασμός