Η ανεστραμμένη τάξη στο μάθημα της μουσικής

Τύπος Συμπόσιο (Symposium)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022, 19:15 )
Διάρκεια 01:30:00
Chair Περακάκη Ελισσάβετ
Κωδικός Σ1
Αίθουσα Αίθουσα Β
Περακάκη Ελισσάβετ, Ζεπάτου Χρυσάνθη, Κότσιρα Ευαγγελία, Γεώργιος Τσίτας, Ανδρέου Έλενα

Η ανεστραμμένη τάξη στο μάθημα της Μουσικής: εφαρμογή, διδακτικές προτάσεις και προκλήσεις

Η αναδυόμενη προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης (Flipped Classroom) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τον εμπλουτισμό των πρακτικών διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αναφέροντας πολλά υποσχόμενα θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών των μαθητριών/τών. Στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης, η ανεστραμμένη τάξη έχει μελετηθεί ερευνητικά, μεταξύ άλλω... Read More

μεικτή μάθηση, ανεστραμμένη τάξη, ταξινομία του Bloom, βιωματική μάθηση, μεταγνώση