Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην επιλογή μουσικού συνόλου: μία μελέτη περίπτωσης μουσικού σχολείου

Θεοδώρα Τσιμπουρη

Προφορική Ανακοίνωση

Συνεδρία Στάσεις, αντιλήψεις και τάσεις των εκπαιδευτικών μουσικής ( Sunday, 17-Apr-22 10:00:00 EEST )
Περίληψη

Δύο παράγοντες επηρεάζουν τη δυναμική της σχέσης διδάσκοντα-διδασκομένων, το μάθημα το ίδιο (αν πρόκειται για αγαπημένο μάθημα ή όχι) και ο διδάσκοντας (Λυγίζου,2002). Η αλληλεπίδραση με τους γονείς, τους φίλους και τους εκπαιδευτικούς επηρεάζει τις πεποιθήσεις των μαθητών και τα κίνητρα για μουσική ενασχόληση και συνέχιση των προσπαθειών τους (McPherson, 2009∙  Sichivitsa, 2007). Οι μαθητές/τριες κατά συνέπεια μπορούν να δημιουργήσουν και να εκφραστούν μουσικά σε ένα πλαίσιο δημοκρατικών σχέσεων με τους γονείς, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις συμμαθητές/τριες τους (Creech & Hallam, 2011). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Pitts (2009), σε μαθητές/τριες που συμμετείχαν σε μουσικά σύνολα, τα κίνητρα συμμετοχής τους επηρεάζονται από τη στάση των εκπαιδευτικών μουσικής αλλά και από τις επιρροές που δέχονται από τις ομάδες των συνομηλίκων.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στη συμμετοχή μαθητών/τριών σε μουσικό σύνολο μουσικού σχολείου. Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι: α)Πώς επηρεάζει η βαθμολογία τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε σύνολο μουσικού σχολείου; β)Ο/Η εκπαιδευτικός επηρεάζει τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε ένα σύνολο; Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας για τη διερεύνηση των ανωτέρω ερωτημάτων, µε τη χρήση της συνέντευξης και παρατήρησης ως εργαλείων συλλογής πληροφοριών, θεωρήθηκε η καταλληλότερη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ως πληθυσμός της έρευνας (με συνακόλουθο δείγμα) ορίστηκε το σύνολο των μαθητών/τριών του μουσικού σχολείου Ρόδου που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή χορωδία, στην χορωδία a capella και στην ευρωπαϊκή ορχήστρα. 

Από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται πως η βαθμολογία δεν είναι σημαντικός παράγοντας στην επιλογή του συνόλου. Σχετικά με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, από την έρευνα προκύπτει πως πολύ σημαντικός παράγοντας θεωρείται από τους/τις μαθητές/τριες ο/η μαέστρος του συνόλου. Από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες τονίστηκε η σημασία της θετικής σχέσης του/της εκπαιδευτικού-διευθυντή ενός συνόλου με τα παιδιά στην απόκτηση αυτοπεποίθησης, ενθουσιασμού και θετικών συναισθημάτων για τη μουσική αλλά και στην κατάκτηση  μουσικών επιτευγμάτων. Επιπλέον στην κοινωνικοποίηση αλλά και στην απόκτηση θετικής σχέσης με το σχολείο και δέσμευσης προς το σύνολο. Κάποιες αρνητικές συμπεριφορές παιδιών, που οδήγησαν και σε αλλαγή συνόλου οφείλονται στο ότι οι μαθητές/τριες δεν αισθάνονταν ελεύθεροι και δημιουργικοί στο  σύνολο αλλά αποκομμένοι από την καλλιτεχνική και μουσική τους πραγματικότητα, καθώς είχε διαταραχτεί η σχέση με τον/την εκπαιδευτικό.

Θεματικοί Άξονες
  • Μουσικές εμπειρίες στο σχολείο, στο ωδείο και στην κοινότητα
  • Ζητήματα αναπαραστάσεων και ιδεολογιών στη μουσική εκπαίδευση (φυλή, φύλο, γλώσσα, τάξη, κουλτούρα κ.ά.)
  • Μουσικές εμπειρίες, δια βίου μουσική μάθηση και ευζωία
  • Διδακτική μουσικών οργάνων και μουσικών συνόλων: φιλοσοφία, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές
Λέξεις-κλειδιά Λέξεις Κλειδιά:  μουσικό σύνολο, κίνητρο, μαέστρος, μουσικό σχολείο
Γλώσσα Ελληνική
Βιογραφικό σημείωμα εισηγητή/ών

Η Τσιμπούρη Θεοδώρα είναι Σ.Ε.Ε. Μουσικής Νοτίου Αιγαίου. Έχει διατελέσει Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Ρόδου για 11 χρόνια. Κάτοχος μεταπτυχιακού στις Επιστήμες της Αγωγής  και στη Μουσική Παιδαγωγική, επιπροσθέτως έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει παρουσιάσει εργασίες σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια. Υπήρξε μέλος επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής και κριτής τόσο σε Εκπαιδευτικά Συνέδρια όσο και σε Διεθνή Καλλιτεχνικά Φεστιβάλ και Διαγωνισμούς. Έχει οργανώσει πλήθος επιμορφώσεων, σεμιναρίων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η χρήση ΤΠΕ στη Μουσική και ο Ψυχοκοινωνικός ρόλος της Μουσικής Εκπαίδευσης.