Παρουσιάσεις Πόστερ

Τύπος Παρουσίαση (Presentation)

Posters, παρουσιάσεις δράσεων κ.λπ.

Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Κυριακή, 17 Απριλίου 2022, 11:30 )
Διάρκεια 00:30:00
Chair Περακάκη Ελισσάβετ
Κωδικός Π1
Αίθουσα Αίθουσα Β
Θαλασσινού Ιωάννα, Ευσταθίου Ρέα

“Let’s Rock”: Συνεργατική Μάθηση στο Ωδείο

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, μουσικοπαιδαγωγικές έρευνες έχουν αποδείξει το μεγάλο όφελος των άτυπων διαδικασιών μάθησης στις μουσικές σχολικές τάξεις (Green, 2008) και στα ατομικά μαθήματα οργάνων (Varvarigou & Green, 2015). 

Η παρούσα έρευνα αφορά στις απόψεις, εμπειρίες και προτάσεις των μαθητών για τη συναυλία “Let’s Rock”, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από το ιδι... Read More

ωδείο, μη τυπική διδασκαλία, άτυπη μάθηση, μουσική εκτέλεση με το αυτί

Λιτση Ελιονα

The music education in the Normal School of Elbasan in Albania

In recent times there has been a resurgence of interest in the history of music education, which has opened up new opportunities for the re-interpretation of both established and changing philosophies, pedagogies and practices. The object of this paper is concentrated in the representation of the Normal School of Elbasan as the first school, which included in the curriculum of the general educa... Read More

Σταυρουλάκη Αναστασία

Σχεδιασμός ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη μέθοδο της ΕξΑΕ

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την επιμόρφωση εκπαιδευτικών μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη μέθοδο της ΕξΑΕ, στον τομέα της Ενεργητικής Μουσικής Ακρόασης και συγκεκριμένα μέσα από το μουσικό έργο “Το Καρναβάλι των Ζώων” του Camille Saint-Saens. Το διαδικτυακό αυτό επιμορφωτικό σεμινάριο συνδυάζει σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δημιουργήθηκε δηλαδή ένα «Μικτό - Συνδυ... Read More

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μουσικής, Διαδικτυακό Σεμινάριο, Ενεργητική Μουσική Ακρόαση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αποτίμηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού

Καραμήτρου Κατερίνα, Μαρία Τζίμα

The Enchanting Pedagogic Embrace of Music and Dramatic Art in the Contemporary World of Absurdity - Dionysus and Obliquus Apollon as the Voluptuously Lamenting Educators

Although Theatre is the Superlative narration of Life, the archetypal Art of nostos, nevertheless, Music signifies the universitality of Art wich serves and extols Human Word - Logos by surmounting it. The alluring conjunction of Music and Dramatic Art denotes the abrogation of the interval between Human and Divines,&n... Read More