Μουσική, επικοινωνία και εμπειρία

Τύπος Συνεδρία (Session)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Κυριακή, 17 Απριλίου 2022, 13:15 )
Διάρκεια 01:15:00
Chair Κοκκίδου Μαίη
Κωδικός Σ21
Αίθουσα Αίθουσα Β
Κοκκίδου Μαίη

Η φύση, η αξία και το νόημα της μουσικής εμπειρίας: θεωρήσεις και προοπτικές για τη μουσική εκπαίδευση

Μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας, της θεωρίας και των πρακτικών της μουσικής εκπαίδευσης περιστρέφεται γύρω από την έννοια της μουσικής εμπειρίας καθώς θεωρείται ως βάση για την κατανόηση και ερμηνεία των μουσικών αντικειμένων, πρακτικών και λειτουργιών. Οι μουσικές εμπειρίες είναι, εξ ορισμού, σωματικές-κιναισθητικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, γνωστικές και αισθητικές, με διαστάσεις πολιτισμικές... Read More

Λέξεις-κλειδιά: μουσική εμπειρία, μουσική εκπαίδευση, νόημα

Ανδρέου Έλενα

“Μουσική”: συγκριτική μελέτη των αναπαραστάσεων της μουσικής από τους/τις μαθητές/τριες  Γενικών Γυμνασίων και Μουσικών Σχολείων.

Γνωρίζουμε ότι στη ζωή των μαθητών/τριών οι σχέσεις και οι μορφές επικοινωνίας που αναπτύσσονται είναι σημαντικές γιατί, σε μεγάλο βαθμό, μέσω αυτών διαμορφώνεται η προσωπική και η κοινωνική τους ταυτότητα (Corsaro, 1997). Αντίστοιχα, σημαντική φαίνεται να είναι και η μουσική, ως ακρόαση και ως πρακτική, καθώς τους παρέχει ένα όχημα αυτενέργειας και αυτοέκφρασης για να ανακαλύψουν τ... Read More

μουσική, μουσικά σχολεία, γυμνάσια, κοινωνικές αναπαραστάσεις

Μαρία Νάκου

Διερευνώντας την μουσική ταυτότητα μιας έφηβης μαθήτριας στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης

Η μουσική ενυπάρχει στην καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου, αναδεικνύοντας αισθητικές και συναισθηματικές διαστάσεις της κοινωνικής ζωής (DeNora, 2017). Η διερεύνηση του ρόλου της μουσικής στη ζωή των ανθρώπων και η διαμόρφωση μουσικών ταυτοτήτων, αποτελεί ερευνητικό ενδιαφέρον της σύγχρονης μουσικής εκπαίδευσης (DeNora, 2017 ∙ Kastner, 2009). Η μουσική ταυτότητα, ορίζεται ως η ολοκληρωμένη... Read More

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσική ταυτότητα, αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση, αυτοαποτελεσματικότητα

Ευθυμίου Σπυριδούλα

Η διδασκαλία του τραγουδιού στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας μας

Το τραγούδι αποτελεί στις μέρες μας βασικό άξονα της μουσικής εκπαίδευσης στο σχολείο, γύρω από τον οποίο μπορούν να εξελιχθούν πολλά στοιχεία της μουσικής έκφρασης και να βρουν εφαρμογή πολλές θεωρητικές μουσικές έννοιες. Η διεθνής βιβλιογραφία (Gudmundsdottir, 2018· Zdravković & Đorđevi, 2020) επι... Read More

εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής, διδασκαλία τραγουδιού, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές