Κοινωνικές-πολιτισμικές αξίες στη μουσική αγωγή και εκπαίδευση

Τύπος Συνεδρία (Session)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, 09:00 )
Διάρκεια 01:30:00
Chair Ράπτης Θεοχάρης Αγγελίδου Σοφία
Κωδικός Σ6
Αίθουσα Αίθουσα Γ
Ζεπάτου Χρυσάνθη, Ράπτης Θεοχάρης

Η διαμόρφωση της μουσικής παιδαγωγικής του Friedrich Froebel: από τον πρώτο νηπιακό κήπο στα Μητρικά Τραγούδια και Χάδια

Ο Friedrich Froebel (1782 – 1852), γερμανός παιδαγωγός που επινόησε και δημιούργησε τον νηπιακό κήπο (kindergarten), κατατάσσεται – μαζί με τον Pestalozzi - στους κύριους εκπροσώπους του νεώτερου ανθρωπισμού. Το παιδαγωγικό του σύστημα εκκινεί από την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανθρώπινης φύσης του (Δανασσής... Read More

Νηπιακός κήπος, φροεβελιανή παιδαγωγική, παιχνίδι, τραγούδι, Μητρικά Τραγούδια και Χάδια

Φευγαλάς Στέφανος, Μάντζιου Ναυσικά

Πλευρές παρουσίας της Φύσης στα σχολικά εγχειρίδια Μουσικής: Διερεύνηση ειδικών μουσικών στοιχείων στα δημοτικά τραγούδια

Από την αρχή του 20ού αιώνα καταγράφονται διάφορες τάσεις και προσανατολισμοί που σχετίζονται με αντιλήψεις του ανθρώπου για τον εαυτό του, για την κοινωνία, για τη Φύση κ.λπ. Οι τάσεις αυτές αποκρυσταλλώνονται στις εκάστοτε εκπαιδευτικές πολιτικές, γεγονός που εκφράζεται και στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού και, συνεπώς, στα σχολικά εγχειρίδια (Αθανασιάδης, 2016) (Koulouri & Ven... Read More

Σχολικά εγχειρίδια Μουσικής, δημοτικό τραγούδι, Φύση.

Μαγδαληνή Καλοπανά

Ο κρίσιμος ρόλος της έντεχνης ελληνικής μουσικής στα Προγράμματα Σπουδών Μουσικής

Στο τελευταίο συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας για τη Μουσική Εκπαίδευση (ISME 2020), κατατέθηκε ο προβληματισμός για τον κεντρικό ρόλο της έντεχνης δυτικής μουσικής στη διδασκαλία των θεωρητικών μουσικών γνώσεων, ταυτόχρονα με την επισήμανση περί «χαμηλής συμπερίληψης μουσικών ειδών και κατηγοριών άλλων πολιτισμών» (Kraan, 2020, σ. 213). Στην πραγματικότητα, η σημασία της διδασκαλίας των εγχώρι... Read More

ελληνική έντεχνη μουσική, Προγράμματα Σπουδών, πολιτιστικό κεφάλαιο, κοινωνικο-πολιτισμικοί συσχετισμοί

Μαρία Σαπλαούρα, Αγαλιανού Ολυμπία

Η Μουσικοκινητική Αγωγή Orff στην Ελλάδα: Ιστορική ανασκόπηση και προοπτική

Το Orff-Schulwerk, όρος ο οποίος αναφέρεται στο παιδαγωγικό έργο του συνθέτη Carl Orff (Orff, 1978) αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες προσεγγίσεις μουσικοκινητικής αγωγής παγκόσμια. Σήμερα, στην επικρατούσα αγγλική ορολογία αποδίδεται, με ακριβή μετάφραση από τα Γερμανικά, ως elemental music and dance pedagogy, ενώ στην Ελλάδα είναι γνωστή ως μουσικοκινητική αγωγή Orff και παλαιότερα ως «... Read More

μουσικοκινητική αγωγή Orff, Ελλάδα, ιστορική ανασκόπηση, πορεία, προοπτική

Georgia Mavrea

Θεωρητικά μοντέλα για τη διδασκαλία μουσικών του κόσμου, στη γενική σχολική τάξη.

Σήμερα, η συζήτηση στα πλαίσια της σχολικής «διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης» μπορεί να αφορά ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων (Θεοδωρίδης, 2019). Συχνά, πραγματεύονται ζητήματα όπως η διαπολιτισμική επάρκεια των εκπαιδευτικών, οι διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης της μαθητικής ανομοιογένειας, τα οφέλη της διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης και άλλα επιμέρους ζητήματα (Θεοδωρίδης, 2019),(Miralis... Read More

σχολική μουσική εκπαίδευση, διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση, θεωρητικά μοντέλα