Διδακτικές προσεγγίσεις για την Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

Τύπος Συνεδρία (Session)
Έναρξη πριν 1 χρόνος ( Saturday, 16-Apr-22 09:00:00 EEST )
Διάρκεια 01:30:00
Chair Βερβέρης Αντώνης
Κωδικός Σ7
Αίθουσα Αίθουσα Δ
Χριστίνα-Ανθή Χαρισίδου

H κατανόηση της προφορικής μάθησης στη διδασκαλία αχλαδόσχημης λύρας σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: λύρα Μακεδονίας, μια μελέτη περίπτωσης.

Σύμφωνα με τον Rice (1994), η ενασχόληση με την παραδοσιακή μουσική ταυτίζεται με την αλληλεπίδραση μέσα από κοινωνικές και γνωστικές διεργασίες. Προϋπόθεση βέβαια, αποτελεί να βιώσει το άτομο την παράδοση μέσω της συμμετοχής και της προσωπικής του συμμετοχής στο χορό, στο τραγούδι, τη μουσική παραγωγή. Δεδομένου ότι τα παραδοσιακά όργανα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κοινωνία της εκάστ... Read More

προφορικότητα, πρακτικές διδασκαλίας, άτυπη μουσική μάθηση

Ιωάννης Αθανασίου, Παναγιούλα Καρέτσου, Πασσιάς Ελευθέριος

Το μάθημα «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική» στα μουσικά σχολεία: μια πρώτη επισκόπηση του πεδίου και η αξιοποίηση του Μέλους ως εναλλακτικού θεωρητικού συστήματος

Το μάθημα «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική» διδάσκεται υποχρεωτικά σε όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου των μουσικών σχολείων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών (203617/Δ2/2015 - ΦΕΚ 2858/Β/28-12-2015), κύριος στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των μαθητών τόσο με τη βυζαντινή, λόγια, ανόργανη και μονόφωνη εκκλησιαστική μουσική (ή Ψαλτική τέχνη σύμφωνα με τις περιγραφές στους... Read More

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, μουσικά σχολεία, Μέλος, δημοτικό τραγούδι

Βερβέρης Αντώνης

Προφορικότητα, προσπολιτισμός και η εκμάθηση της παραδοσιακής μουσικής σε περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης: Η περίπτωση ενός σύγχρονου λαϊκού οργανοπαίκτη από τη Λέσβο

Ως αντικείμενο μελέτης, η διδασκαλία των παραδοσιακών οργάνων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών Ελλήνων ερευνητών, κυρίως μετά τη θεσμοθετημένη εισαγωγή της διδασκαλίας τους στα Μουσικά Σχολεία το 1988, και –αργότερα– σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στα μεθοδολογικά προβλήματα που προέκυψαν από την ένταξη προφορικών παραδόσ... Read More

Παραδοσιακή μουσική, προσπολιτισμός, προφορικότητα, άτυπες μορφές μουσικής μάθησης

Πασσιάς Ελευθέριος

Τα Μουσικά Συντάγματα - ένα νέο παιδαγωγικό εργαλείο για το ελληνικό τροπικό σύστημα

Τα Μουσικά συντάγματα στις βιβλιογραφικές αναφορές εμφανίζονται στα Πολιτικά του Αριστοτέλη, στον ψευδο - Πλούταρχο και σε αναφορές για τη θεωρία και συστηματοποίηση της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Αναφέρονται σαν συστήματα μελέτης τρόπων. Αρμονικού υλικού. Πρόκειται για ένα θεωρητικό και πρακτικό σύστημα το οποίο βασίζεται στην Ελληνική Αρμονική Επιστήμη, όπως αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Α... Read More

Μουσικά Συντάγματα, Ελληνική Αρμονική Επιστήμη, Τροπικό Σύστημα

Σιάσος Σπύρος

Στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών για τη χρήση της Μελέτης «Του κύκλου τα γυρίσματα» στο μάθημα του ταμπουρά στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος του ταμπουρά στα Μουσικά Σχολεία. Ειδικότερα, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια να ενταχθεί το μάθημα του ταμπουρά στο εδώ και τώρα, δηλαδή να συνδεθεί η ύλη του μαθήματος με την καθημερινότητα του σχολείου και κατ’ επέκταση των μαθητών. 

Η διασύνδεση αυτή, εναρμονίζεται πλήρως με τη λειτουργική χρήση του δημοτικού τραγουδιού κατ... Read More

Μουσικά Σχολεία, ταμπουράς, δημοτικό τραγούδι, ελληνική παραδοσιακή μουσική