Μουσική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή

Τύπος Συνεδρία (Session)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022, 20:00 )
Διάρκεια 01:00:00
Chair Κόνιαρη Δήμητρα
Κωδικός Σ4
Αίθουσα Αίθουσα Γ
Τσαμπατζίδης π. Θεόδωρος

Ειδικό χρωματικό κωδικαλφάβητο και μουσική εκπαίδευση μαθητών με δυσχρωματοψία

Ένας εξαιρετικά  σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με τα πολύ συνηθισμένα προβλήματα όρασης, αλλά χωρίς  να έχει  δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα και που απασχολεί τη σύγχρονη έρευνα και θα επηρεάσει την εκπαιδευτική πολιτική και το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον είναι η δυσχρωματοψία. Εκτιμάται ότι 350 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου 10% του ανδρικού πληθυσμού, δηλαδή, ένας στους δώ... Read More

προβλήματα όρασης, χρωματικό κωδικαλφάβητο ColorADD,  μουσική εκπαίδευση μαθητών με δυσχρωματοψία

Μαρία Φιλιάνου

Από το νηπιαγωγείο έως το γυμνάσιο: η μουσική εκπαιδευτική διαδρομή ενός μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) σε μη τυπικό περιβάλλον

Η μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζεται, αφορά έναν μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), ο οποίος ξεκίνησε στο νηπιαγωγείο τη μουσική εκπαίδευση του. Η μουσική διαδρομή του έως σήμερα, 7 έτη αργότερα, συνεχίζεται και αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για την επιστημονική κοινότητα περίπτωση. Η σημασία της εν λόγω παρουσίασης έγκειται στο γεγονός ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξ... Read More

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, μουσική εκπαίδευση, μελέτη περίπτωσης

Καμηλάκη Αρετή

Μουσική και Χορός σε Άτομα με ΔΑΦ. Οφέλη στην Ποιότητα Ζωής

Η εργασία αυτή μελετά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μαθητών με «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ), μέσω παρεμβατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων διδασκαλίας μουσικής και χορού.  Η έννοια της ποιότητας ζωής χαρακτηρίζεται ως  πολύπλευρη και πολύπλοκη υπόθεση, μη οριοθετημένη  και εξαρτώμενη, άμεσα, από την ερευνητική προσέγγιση (Οικονόμου et al., 2001). Στην  παρούσα... Read More

Ειδική Εκπαίδευση και Μουσική, Ποιότητα Ζωής, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Χορός.