Ταυτότητες και ετερότητες και μουσική εκπαίδευση

Τύπος Συνεδρία (Session)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, 10:30 )
Διάρκεια 01:30:00
Chair Αγγελίδου Σοφία
Κωδικός Σ9
Αίθουσα Αίθουσα Γ
Αγγελίδου Σοφία

ΛΟΑΤΚΙ+ διαφορετικότητα και μουσική εκπαίδευση

Στον χώρο των Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Αγωγής, νέοι όροι κλειδιά είναι η κατανόηση, η αποδοχή και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, με στόχο συμπεριληπτικές κοινωνίες και κοινότητες σύμφωνα με τα δημοκρατικά ιδεώδη. Αλλά τι εννοούμε ως διαφορετικότητα; Η διαφορετικότητα είναι μια έννοια ομπρέλα που περιλαμβάνει άτομα ή κοινωνικές ομάδες που διαφοροποιούνται από την κυρίαρχη κουλτούρα λόγω... Read More

ΛΟΑΤΚΙ+, έμφυλες ταυτότητες, διαφορετικότητα, συμπερίληψη, μουσική εκπαίδευση

Κωνσταντίνα Βασίλογλου

Έμφυλα στερεότυπα στην μουσική: Προκλήσεις και εμπόδια που αντιμετώπισαν γυναίκες σε ανδροκρατούμενους μουσικούς χώρους

       Η παρούσα έρευνα μελετά τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν γυναίκες μουσικοί που δραστηριοποιούνται σε μη συμβατικούς για το φύλο τους, μουσικούς χώρους. Η έρευνα βασίζεται στην σκοπιά της Κριτικής Θεωρίας, όπου σκοπός της επιστήμης θεωρείται η χειραφέτηση των ατόμων και ομάδων προς μια πιο ισότιμη κοινωνία, και η πραγματοποίηση κοινωνικής αλλαγής (Regels... Read More

Έμφυλα στερεότυπα, έμφυλη ανισότητα, γυναίκες μουσικοί, ανδρική κυριαρχία

Ευσταθίου Ρέα

Μουσικές δραστηριότητες ως μέσο ενίσχυσης της διαφορετικότητας σε σχολικό περιβάλλον

Η μουσική τάξη στο γενικό σχολείο στην Κύπρο είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο παιδιά με και χωρίς αναπηρία εκπαιδεύονται παράλληλα. Η κυπριακή εκπαίδευση βασίζεται σε μια πολιτική ένταξης (integration), ενώ γίνονται διαβήματα για αλλαγή προς μια πολιτική ενιαίας εκπαίδευσης (inclusion) η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα ανθρώπινα δικαιώματα (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012). Ο τρόπος με τον οπ... Read More

μουσική στο σχολείο, ενιαίο μουσικό πρόγραμμα, διαφορετικότητα

Νικολάου Ειρήνη

Ο αυτοσχεδιασμός στο πλαίσιο της μουσικής εκπαίδευσης ως μέσο κινητοποίησης της δημιουργικότητας

Στόχος της σημερινής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας, καθώς και η ανάπτυξη της αποκλίνουσας και κριτικής σκέψης. Αν και η δημιουργικότητα είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, υποτιμάται σε μεγάλο βαθμό στην εκπαίδευση, κυρίως  λόγω της ελλιπής αξιοποίησης δραστηριοτήτων που προάγουν τη δημιουργικότητα με τους μαθητές, γ... Read More

έρευνα δράσης, αυτοσχεδιασμός,  δημιουργικότητα, άτυπη μάθηση, φοιτητές

Ράπτης Θεοχάρης

Η ιστορία των συναισθημάτων ως βάση για τη συναισθηματική αγωγή στο μάθημα της μουσικής

Στη σημερινή εποχή γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για τη σημασία της συναισθηματικής επάρκειας των παιδιών. Εξαιτίας της σχέσης που έχει η μουσική με τα συναισθήματα, είναι σημαντικό να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της σε εκπαιδευτικά πλαίσια προς μια κατεύθυνση συναισθηματικής αγωγής. Αυτός ο επαναπροδιορισμος θα πρέπει ασφαλώς να λαμβάνει υπόψη του τις κατακτήσεις της ψυχολογίας της μουσικής... Read More

Μουσική αγωγή και συναισθήματα, συναισθηματική επάρκεια, ιστορία των συναισθημάτων, γενεαλογία των συναισθημάτων